Príbeh slovenského startupu menom Clevork

stiahnuť

Clevork je nástroj časového manažmentu. Je vhodný pre firmy, ktoré potrebujú merať čas strávený na projektoch, či už kvôli fakturácii, alebo interným potrebám.

Aktuálne sa aplikácia Clevork etabluje na svetovom trhu – najmä v Kanade, Holandsku, Austrálii, na Novom Zélande, ale aj v regióne V4.

Kde sa vzala pôvodná myšlienka? Kto ju zrealizoval a čo stojí za vznikom celého projektu? Pre odpoveď sme si zašli za tímom ľudí, ktorí boli pri vývoji a zrode softvéru.

Rozprávali sme sa s Jindřichom Videnským, členom tímu vývojárov firmy KFB, ktorý nám odhalil vývoj softvéru Clevork .

Firma KFB Control už viac než sedem rokov pracuje s dochádzkovými a prístupovými systémami. Medzi vašich klientov patria malí podnikatelia, ale aj napríklad takí zákazníci, ako automobilka Kia Motors Slovakia. Máte už zabehnutú firmu, odkiaľ sa teda vzala myšlienka na vlastný startup?

Clevork, ako aplikáca na meranie času stráveneho na projektoch, vznikla ako reakcia na potrebu, ktorá sa objavila v súvislosti s rastom našej firmy a rastúcimi požiadavkami našich zákazníkov.

Pred rokmi mal skoro každý z našich zákazníkov dochádzkové riešenie, ktoré bolo v určitých smeroch štandardné. Základom bol vždy zoznam zamestnancov a im priradené karty. Dochádzkové a prístupové údaje sa vyzbierali a poslali na spracovanie, či už do známeho systému SAP, alebo do iného systému. To však časom nestačilo.

Čo bolo teda ďalej?

V priebehu rokov práce so zákazníkmi sa postupne objavovali rôznorodé požiadavky na zmenu funkcionality štandardných systémov. Vytvorili sme množstvo nadstavieb, ktoré riešia zautomatizovanie funkcionality a taktiež masívne moduly na tvorbu reportov. Vznikla špecializovaná intranetová aplikácia, ktorú dnes používajú veľké firmy a továrne a je im prispôsobovaná na mieru.

Postupne sme sa rozrastali. Prichádzali noví kolegovia a zákazníci. Začali sme paralelne pracovať na viacerých projektoch. Napriek tomu, že sme zákazníkom boli schopní ponúknuť rozsiahle riešenia, sami sme sa čoraz častejšie dostávali do situácie, že sme začali strácať prehľad o čase strávenom na projektoch, servisoch, o nákladoch spojených s vykonávaním našej práce. Žiadne z hotových ponúkaných riešení nám nevyhovovalo, aj keď sme sa niektoré snažili používať. Viete, máme zmiešané prostredie s programátormi, servisnými technikmi, aplikačnými inžiniermi a administratívou. Potrebovali sme nástroj, ktorý by nám pomohol udržať poriadok.

A preto ste si naprogramovali vlastný softvér?

Áno, presne tak. Vytiahli sme to najlepšie z nášho „veľkého“ riešenia pre klientov a naprogramovali sme si vlastnú aplikáciu. Grafici ju zabalili do elegantného vzhľadu a naši UX špecialisti a programátori vytvorili užívateľské rozhranie a algoritmy pre zadávanie údajov.

Vyriešil Clevork váš problém? Ako?

Áno, určite. Clevork sme posunuli do cloudu, aj keď ho samozrejme vieme nasadiť ako intranetové riešenie. Veľkou výhodou je, že teraz vieme používať program kdekoľvek, či už z PC, alebo z mobilných zariadení. S dochádzkovými terminálmi, alebo bez nich. Máme na jednom mieste dosažiteľnom z PC, tabletu či mobilu informácie o tom čo, kde a ako dlho robíme a aké máme náklady. Kedykoľvek je treba, vieme za pár sekúnd poskytnúť prehľad o našich aktuálnych či minulých aktivitách, alebo vytvoriť report pre zákazníka. Pritom je záťaž zamestnanca pri vkladaní údajov minimálna.

Je niečo, čo ste sa pri vývoji Clevorku naučili?

Clevork sme vytvorili pre seba. Ale vďaka tomu, že sme vyriešili vlastný problém, sme zároveň dokázali porozumieť tomu, čo firmy, ktoré nemajú prehľad o produktivite a odpracovaných hodinách svojich zamestnancov, naozaj potrebujú. Dnes už v projektoch prehľad máme a tento komfort vieme zabezpečiť aj pre našich klientov.

Komentáre

    Pridať komentár

    * Nezabudnite na povinné pole.